رد شدن ویزای شینگن (ریجکت ویزای شینگن) همیشه امکان‌پذیر بوده و ممکن است برای بسیاری از متقاضیان اتفاق بیفتد. البته، این موضوعی است که متقاضیان اخذ این ویزا از آن رضایت نداشته و گاهی دلیل رد شدن آن را درک نمی‌کنند. در این مقاله، چند دلیل عدم صدور ویزای شینگن را برایتان توصیف خواهیم کرد.

مهمترین دلایل رد شدن ویزای شینگن

۱. فعالیت‌های جنایتکارانه متقاضی در گذشته و یا حال

فعالیت‌های جنایتکارانه و اقدامات درخواست‌کننده در گذشته و حال اهمیت بسیار زیادی در نحوه تصمیم‌گیری افسر کنسولی برای صادر کردن ویزای شینگن برای وی دارد. در این موارد، به این علت که سفر این اشخاص به منطقه شینگن به منزله تهدیدی برای امنیت داخلی، ثروت و یا سیاست عمومی تلقی می‌شود، امکان دریافت ویزا برای این گونه افراد وجود ندارد.

۲. مدارک جعلی

حتی در صورت داشتن شانس کم برای دریافت ویزا به وسیله مدارک اصلی‌، هرگز سعی در ارائه اسناد جعلی نداشته باشید. در این صورت عواقب بدی در انتظار شماست. یکی از دلایل اصلی رد شدن ویزای شینگن ارائه مدارک جعلی است.

۳. عدم ارائه توضیح کافی جهت اقامت در مناطق شینگن

نداشتن توجیه کافی و عدم ارائه هدف از قبل مشخص شده برای سفر به مناطق شینگن، یکی دیگر از علت‌های رد شدن ویزای شینگن به وسیله افسر کنسولی می‌باشد. این موارد عبارتست از:

. عدم ارائه اسناد و مدارک کافی راجع ‌به هدف از مسافرت و اقامت در کشورهای منطقه شینگن

. عدم همخوانی شغل فرد با وضعیت مالی اعلام شده به کنسول‌گری.

. تمام شدن مدت دوره درخواست ویزا مطابق با برنامه سفر اعلام شده.

۴. آسیب دیدن گذرنامه

آسیب دیدن گذرنامه مخصوصاٌ مفقود شدن بخشی و یا جدا شدن صفحاتی از آن می‌تواند یکی دیگر از دلایل عدم صدور ویزای شینگن برای افراد باشد. 

۵. عدم اثبات توانایی امرار معاش در طول مدت سفر

عدم اثبات توانایی امرار معاش در طول مدت اقامت در منطقه شینگن، از جمله دلایلی است که مانع صدور ویزا به وسیله کنسول‌گری و یا سفارت کشورهای حوزه شینگن برای متقاضی می‌شود. به بیان دیگر، افسر کنسول‌گری باید از اینکه شما از عهده تأمین هزینه‌های خود در طول سفر برمی‌آیید اطمینان حاصل کند. در صورتی که خلاف این موضوع ثابت شود، درخواست شما برای دریافت ویزا شینگن کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶. عدم ارائه دلیل محکم و قانونی برای برگشت به کشور

در مواردی زیادی که ویزای شینگن فرد متقاضی مخصوصا ما ایرانی ها رد می شود ، نداشتن دلیل محکم و قانونی برای برگشت خود از کشور مورد نظر است و این امر گرفتن ویزا را برای ما غیر ممکن می سازد، اگر نتوانیم دقیقا با شواهد و مدارکی محکم ثابت کنیم که برنامه ی کوتاه یا بلند مدت ما، برای ما و کشور مورد نظر سودی ندارد مطمئنا ویزای ما رد خواهد شد.